Sunday, January 29, 2006

Tri tim rhanbarthol

Dwi ddim yn cytuno efo hyn. Tri tim rhanbarthol? Efallai buasai'n well chware llai o gemau drwy'r tymor. Roedd sawl anaf yn y gemau rhwyngwladol ar ddiwedd flwyddyn diwethaf. Dwi ddim yn meddwl fod tri tim yn ddigon, mae rhaid cael pedwar oliaf er mwyn cael tim rhyngwladol llwyddiannus yn y dyfodol.

Monday, January 23, 2006

Cwpan Heiniken

Helo dwin ol.....dwi wedi bod yn ddiog yn ddiweddar!!!

Wel siomedig iawn oedd canlyniadau rygbi dros y penwythnos. Caerdydd yn colli i Leeds Tykes, siomedig iawn. Be uffar sydd yn mater efo tim Gleision Caerdydd, colli i fwrdd i tim gwaethaf cynghrair Lloegr, a colli yn drwm gartref i Perpingian penwythnos cynt. Twt twt

Siomedig iawn oedd canlyniad y Sgarlets yn erbyn Caeredin hefyd, roedd y ddau dim yn chware yn sal, poenus iawn oedd edrych ar y gem a'r holl gam drafod. Am rhwy rheswm, ddaru'r Sgarlets benderfynu chware rygbi da yn y deg munud olaf o'r gem yn unig. Does dim modd ennill unrhyw gem yn y modd yma.Er i'r Sgarlets golli dros y penwythnos yn erbyn Tolouse oliaf roedd fwy o ysbryd yn eu chware. Dwin siwr nad oes llawer o dimau eraill wedi sgorio 5 cais yn erbyn Tolouse.