Tuesday, August 23, 2005

Tymor newydd rygbi!

Y Gweilch yn erbyn y Wasps nos Wener, dylai hon fod yn gem dda, gwell na Y Sgarlets yn erbyn Worcester penwythnos diwethaf. Roedd Y Sgarlets yn siomedig iawn, gobeithio bod gwell i ddwad. Chware teg, ddaru Regan King chware yn dda, ond roedd Gareth Bowen yn sal iawn, yn enwedig yn y hanner cyntaf....ddaru o fethu sawl tacl gan adael bylchau mawr yn ganol y cae ar ol methu ei dacls. Buaswn i yn licio gweld Ceirion Thomos yn cael cyfle i brofi ei hun.....dwi yn meddwl bod ganddo botensial mawr i'r dyfodol.

Beth sydd am ddigwydd nos Wener tybed? Y Gweilch yn curo y Wasps? Wrth gwrs, Y Gweilch yn ennill yn rhwydd.

1 Comments:

Blogger Geraint Criddle said...

Wyt ti'n mynd lawr? Ni'n dalu i ddisgwyl ein tocynnau gan y Gweilch, a hynny ar ol gorfod anfon ail siec lawr wedi iddyn nhw golli'r un cyntaf! Methu trefnu meddwad mewn bragdy...

August 24, 2005 at 8:50 AM

 

Post a Comment

<< Home