Sunday, July 10, 2005

Y Llewod

Whitewash llwyr yn erbyn y Kiwis. Roedd yn amlwg o flaen llaw fod hyn am ddigwydd. Yn hytrach na dewis chwareuwyr oedd wedi chware yn dda dros y flwyddyn diwethaf ddaru Sir Clive ddewis chwareuwyr ei garfan 2003. Cangymeriad mawr iawn yn fy marn i. Mae'r gem wedi newid ers 2003 ond ddim Tim Llewod Sir Clive. Ddaru nhw drio chware yn yr un ffordd a tim Lloegr 2003 - a roedd y canlyniad yn drychinebus. Wel na ni ta, dwin gobeithio fod tim Cymru am gael gwell hwyl arni yn Tachwedd.