Tuesday, February 08, 2005

Cymru yn fuddugol

Perfformiad ardderchog gan Cymru dros y penwythnos, curo Lloegr am deimlad braf iawn. Oeddwn yn hoff iawn o'r drinniaeth rhoddodd Gavin Henson i Mathew Tate, mae'n ymddangos fod Gavin Henson wedi gwneud argraff ar Clive Woodward, tybed a fydd o'n chware i'r Llewod yr haf yma.

Friday, February 04, 2005

Cymru Vs Lloegr

Diwrnod i fynd cyn y gem fawr, beth sydd am ddigwydd...........CYMRU YN ENNILL YN RHWYDD WRTH GWRS!, efo Dwaine Peel yn sgorio y cais cyntaf a'r olaf. Tydwi i ddim yn ofergoelus....ond dwin meddwl fod lwc ar ochr Dwaine Peel. Roedd o'n ddigon ffodus i gerdded i fewn i fi ar y ffordd mas o siop torri gwallt ychydig o ddyddiau yn ol. MDwi'n credu fod hyn yn 'omen' da iddo!!! {wel fuaswn i yn licio meddwl felly!}