Monday, December 13, 2004

blogjiwjiw

blogjiwjiw

Da iawn - Llanelli Scarlets yn ennill pnawn ddoe. Roedd y perfformiad yn un llawer gwell na'u perffomiadau diweddar..... ond roedd y dyfarnwr yn wirioneddol pathetic. Ennill dwy gem arall ar ol Dolig a fyddan nhw drwadd i'r ' quarter finals'!

5 Comments:

Blogger Geraint Criddle said...

Ie, ie, 'na ni. Dim ond curo Toulouse ar eu tomen eu hunain, a Robert yw brawd dy fam. Haws dweud na gwneud, Sgarlads...

December 14, 2004 at 10:26 AM

 
Blogger blogjiwjiw said...

Ffydd boi, ffydd!!

December 15, 2004 at 9:32 PM

 
Blogger menaiblog said...

Ia, da iawn Sgarlets (o'r diwedd). 'Roedd fy chwaer yno. Mae ganddi hi docyn tymor.

December 15, 2004 at 10:00 PM

 
Blogger blogjiwjiw said...

Mae dy chwaer yn ferch gall iawn felly yntydi?!

December 15, 2004 at 11:47 PM

 
Blogger blogjiwjiw said...

Ydi mae dy chwaer yn ferch gall iawn menaiblog...ti'n gweld mae merched call yn y rhan yma o'r byd i gyd efo tocyn tymor. Cyn i ti ofyn, oes mae gennyf tocyn tymor!

December 16, 2004 at 8:37 PM

 

Post a Comment

<< Home