Sunday, December 26, 2004

blogjiwjiw

blogjiwjiw

Wel y Sgarlets yn colli heddiw. Y bygar bach Shane Williams yn creu 'havoc' efo amddiffyn Y Sgarlets. Gas gen i ddeud...cafodd o gem dda iawn. Lwcus fy mod yn teimlo'n rhy ddiog i fynd i'r Gnoll yn Castell Nedd, buasai fy ffrindiau yn Gastell Nedd wedi cael hwyl mawr ar fy mhen i. Lwcus iawn!

Saturday, December 25, 2004

blogjiwjiw

blogjiwjiw

Dwi ddim wedi cael cyfle i gyfrannu i'r blog yn diweddar...dwi wedi bod yn dosd. Dyna un broblem efo gweithio efo pobl tosd.. ta waeth felna mae pethau weithiau, dal pob haint sydd yn mynd o gwmpas.

Mae'n ddwirnod Nadolig a dwi wedi cael diwrnod neis iawn, ond yn anffodus dim eira. Dwi wedi siarad efo teulu mewn ardaloedd eraill o Gymru...efo eira, gormod o eira....nid ydi hynna yn deg, dwin hoff iawn o eira....bygar, bygar, bygar!

Gem fawr foru...y Sgarlets yn erbyn y Gweilch...dwi rhwng dau feddwl i fynd i Gastell Nedd foru...ond ar hyn o bryd dwin teimlo yn ddiog iawn...gormod y win mae'n siwr, dwin gwybod fod y gem ar y bocs, dwin meddwl gai weld syt dwin teimlo foru.

Da iawn oedd perfformiad tim tref Llanelli yn yr wythnos yn erbyn Castell Nedd....wrth eu curo am y tro cyntaf tymor yma

Wednesday, December 15, 2004

blogjiwjiw

blogjiwjiw

Mae gennyf ddilema go iawn.....oes modd i rhywun fy helpu?

Mae'r Sgarlets yn chware yn erbyn y Borders Nos Wener a mae cinio Dolig gwaith ar yr un noson...be ddyliwn i wneud? Naill ai bod yn gymdeithasol a mynd i cinio Dolig gwaith....neu bod yn hunanol a mynd i fwynhau fy hun ar Barc Y Strade...........dwin meddwl fy mod yn gwybod beth ydi'r ateb!

Monday, December 13, 2004

blogjiwjiw

blogjiwjiw

Da iawn - Llanelli Scarlets yn ennill pnawn ddoe. Roedd y perfformiad yn un llawer gwell na'u perffomiadau diweddar..... ond roedd y dyfarnwr yn wirioneddol pathetic. Ennill dwy gem arall ar ol Dolig a fyddan nhw drwadd i'r ' quarter finals'!

Saturday, December 11, 2004

Iawn am ysgifennu brawddeg bach i wneud yn siwr fod y blog yma yn gweithio. Siomedig iawn oedd perfformiadau y Dreigiau a'r Gleision heno ma...ond llongyfarchiadau i'r Gweilch