Saturday, November 25, 2006

blogjiwjiw

Ooooops! SN yn ennill yn hawdd. Ail hanner gwell gan Gymru, ond siomedig oedd cicio Cymru. Mae angen Henson neu Hook i ddechrau y gem. Mae'r ddau yn cicio yn arbennig o dda. Gwell lwc tro nesaf bois

blogjiwjiw

Oooops wedi bod yn anwybyddu fy mlog yn ddiweddar!
Gem ddifyr heddiw ma, pwy sydd am ennill tybed?
Dwi yn meddwl fydd Cymru yn fuddugol.
Y sgor........Cymru 36 SN 21.
Gawn nhi weld heno ma
Dwi am fynd i'r bwcis i weld be ydi'r "odds"

Sunday, June 18, 2006

Ian Evans

Ian Evans wedi bod yn hogyn drwg unwaith eto, wedi ei wahardd am 8 wythnos. Hen bryd iddo ddysgu rheoli ei "dempar".

Siomedig oedd perfformiad Cymru neithiwr, ond roedd sawl un yn y tim yn hollol ddibrofiad ar lefel rhwngwladol.

Sunday, April 23, 2006

Ooooops!

Ooooooops! Proffwyd hollol anghywir am y gem rhwng Y Gweilch a'r Sgarlets. Gwell lwc tro nesaf

Es i Stadwim Morfa {Liberty}, stadwim hyfryd mae rhaid dweud

Monday, April 17, 2006

Sgarlets yn erbyn y Gweilch

Gem fawr foru, pwy fydd yn fuddugol? Y Sgarlets buaswn i yn tybio. Y sgor fydd......um 32-10 i'r Sgarlets.

Saturday, February 25, 2006

Yr Alban yn erbyn Lloegr

Ooooooohhhhh......Yr Alban yn curo'r saeson, hyfryd!

Saturday, February 11, 2006

Cymru yn erbyn Yr Alban

Beth fydd y sgor foru? Dwin tybio fod Cymru am ennill a'r sgor fydd Cymru 45 Yr Alban 17.

Y gemau eraill: FFrainc 37 Iwerddon 12; Lloegr 15 Yr Eidal 42!

Sunday, January 29, 2006

Tri tim rhanbarthol

Dwi ddim yn cytuno efo hyn. Tri tim rhanbarthol? Efallai buasai'n well chware llai o gemau drwy'r tymor. Roedd sawl anaf yn y gemau rhwyngwladol ar ddiwedd flwyddyn diwethaf. Dwi ddim yn meddwl fod tri tim yn ddigon, mae rhaid cael pedwar oliaf er mwyn cael tim rhyngwladol llwyddiannus yn y dyfodol.